ETS: Maksymalna cena EUA osiągnęła 100 Euro!!!

Podziel się tym wpisem:

Autor: Zespół GreenLab

Kryzys na rynku gazu w Europie wywołany w dużej mierze przez działania Gazpromu znajduje swoje odzwierciedlenie również na giełdzie uprawnień do emisji CO2. Wysokie ceny gazu sięgające w piku nawet blisko 2 tys. euro za tys. m3 powodują, że nie wszyscy producenci energii elektrycznej, ciepła wytrzymują presję cenową. Stąd przechodzenie na inne paliwa takie jak węgiel czy ropa naftowa, co skutkuje wzrostem popyty z jednej strony, a z drugiej winduje ceny tych paliw.

  • Do tej pory najwyższa cena EUA oscylowała w granicach 70-71 EUR za tonę. Ten niepokojący, nagły wzrost cen może być zapowiedzią gwałtownego wzrostu uprawnień do emisji z chwilą pojawienia się w Europie pierwszych mrozów.


Ostatnie dwie aukcje uprawnień do emisji (EUA) z dnia 8 i 11 października na giełdzie European Energy Exchange (EEX) nie wyróżniały się ani wielkością zakupionego wolumenu ani jego ceną średnią. Do sprzedaży przeznaczono 1 805 000 EUA i 2 515 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia EUA, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło odpowiednio 3 395 000 EUA i 4 022 500 EUA. Oznacza to, że popyt na uprawnienia EUA był ponad 1,6 – krotnie większy niż liczba EUA oferowana do sprzedaży w ramach aukcji. W aukcji 08.10 uczestniczyło 20 podmiotów, z czego 17 udało się zostać zwycięzcami aukcji. Natomiast kolejnego dnia aukcyjnego było to 21 podmiotów, z czego ponownie 17 zawarło transakcję. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 59,92 EUR/EUA i 59,33 EUR/EUA, czyli trochę poniżej niż w ostatnim tygodniu. Natomiast zadziwiające jest to jak kształtował się zakres ofert – między 57 EUR a 100 EUR za tonę CO2 (przychód ze sprzedaży uprawnień EUA wyniósł 108 155 600 EUR i 149 244 615).

To co musi budzić zdziwienie to maksymalna cena jaką są już w stanie zapłacić podmioty operujące na giełdzie, żeby zakupić odpowiednią ilość EUA. Maksymalna cena osiągnęła poziom 100 EUR za EUA, dotychczas nie notowany na giełdzie w całej historii jej istnienia. Do tej pory najwyższa cena EUA oscylowała w granicach 70-71 EUR za tonę. Ten niepokojący, nagły wzrost cen może być zapowiedzią gwałtownego wzrostu uprawnień do emisji z chwilą pojawienia się w Europie pierwszych mrozów.

Od kilku miesięcy analitycy banku inwestycyjnego Berenberg ostrzegają, że cena uprawnień EUA osiągnie w Q4 2021 roku poziom 110 EUR/EUA i utrzyma się aż do końca 2022 roku. Przewidywania te mogły właśnie uzyskać mocne wsparcie biorąc pod uwagę ten jakże nieoczekiwany skok cen maksymalnych wyznaczających jak głęboko do kieszeni mogą sięgnąć kupujący którzy są zobligowani do zakupu uprawnień EUA.