EkspertProf. Alexandra R. Harrington

Prof. Alexandra R. Harrington

Prof. Alexandra R. Harrington jest założycielką i dyrektorem wykonawczym Center for Global Governance and Emerging Law oraz dyrektorem badawczym Centre for International Sustainable Development Law.

Prof. Alexandra Harrington pełniła funkcję Fulbright Canada Special Foundation Fellow w Balsillie School of International Affairs w Waterloo w Kanadzie jak również funkcję Kierownika Fulbright Canada Research Chair in Global Governance w latach 2018–2019 w Balsillie School of International Affairs.

Posiada tytuł doktora nauk prawnych uzyskany na Wydziale Prawa Uniwersytetu McGill.

Prof. Alexandra Harrington piastuje następujące funkcje:
Dyrektor of Studies for the International Law Association Colombian branch, Członek the International Law Association Committee on the Role of International Law in Sustainable Natural Resource Management for Development,
Członek Climate Law and Governance Initiative’s Scientific Committee, Członek Green Economics Institute’s Research Group.

Prof. Harrington jest także członkiem międzynarodowego Komitetu Programowego globalnej konferencji Climate Law and Governance Day, integralnego wydarzenia United Nations Framework Convention on Climate Change (Szczytów Klimatycznych COP).

Prof. Harrington prowadzi gościnne wykłady na całym świecie na tematy związane z prawem międzynarodowym, prawem ochrony środowiska, globalnym zarządzaniem i zrównoważonym rozwojem, jest również międzynarodowym doradcą współpracującym z wiodącymi, światowymi ośrodkami naukowymi oraz międzynarodowymi organizacjami.

Prof. Harrington pełnił funkcję konsultanta dla takich międzynarodowych organizacji jak:

United Nations Framework Convention on Climate Change,
Commission for Environmental Cooperation of the North American Agreement on Environmental Cooperation,
UNEP and IDLO.

Prof. Harrington jest autorem lub redaktorem prawie stu publikacji w tym takich jak:

International Organizations and the Law (2018),
International Law and Global Governance: Traktat Regimes and Sustainable Development Goals Interpretation (2021)
oraz nadchodzących:

Just Transitions and the Future of Law and Regulation (Palgrave Macmillan 2022).

Publikacje prof. Harrington mają charakter interdyscyplinarny i obejmują obszary z różnych dziedzin związanych z prawem międzynarodowym, w tym organizacji międzynarodowych, kwestii zarządzania, prawa ochrony środowiska, kwestii prawnych dotyczących zmian klimatu, międzynarodowych praw dziecka, regulacji zasobów naturalnych, międzynarodowego prawa praw człowieka, międzynarodowego prawa handlowego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz prawa karnego.