EkspertMichał Paszkowski

Michał Paszkowski

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Absolwent Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (doktorat) oraz Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (studia podyplomowe). Autor licznych artykułów naukowych, analiz i ekspertyz z zakresu sektora energetycznego. Specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa energetycznego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz polityce energetycznej. Analityk Fundacji GreenLab oraz Instytutu Europy Środkowej.

Publikacje autora: