EkspertAdw. Magdalena Stryja

Adw. Magdalena Stryja

Adw. Magdalena Stryja jest pierwszym w Polsce prawnikiem (Legal Fellow) przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji Centre for International Sustainable Development Law posiadającej status konsultacyjny przy ONZ.

Laureatka międzynarodowej Nagrody International Legal Specialist Award for Climate Change za rok 2019. – przyznanej przez międzynarodową organizację Centre for International Sustainable Development Law za wybitny wkład i niestrudzone poświęcenie w przyczynianiu się do osiągania Celów Zrównoważonego Rozwoju w szczególności w zakresie zmian klimatu oraz sprawiedliwej transformacji.

Adw. Magdalena Stryja piastuje następujące funkcję:

Przewodniczącej Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, Rzecznika Prasowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Członka Zespołu Prasowego do spraw medialnych, komunikacji wewnętrznej oraz Public Relations przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie, Członka interdyscyplinarnego Polskiego Zespołu Badawczego Just Transition w Uniwersytecie Śląskim, Członka Badawczego Zespołu Bioetycznego Uniwersytetu Śląskiego zajmującego się prawnymi i bioetycznymi aspektami medycyny i ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska i klimatu, Członka Badawczego Zespołu Uniwersytetu Śląskiego Prawa Pracy Financial Manager oraz członka zespołu naukowego projektu finansowanego przez Komisję Europejską pt. „TRAIL – train in your language: wielojęzyczne szkolenia międzynarodowe z zakresu prawa cywilnego i handlowego UE”.

Adw. Magdalena Stryja jest również Członkiem Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Przewodnicząca Polskiego panelu globalnej konferencji Climate Law and Governance Day 2021 w ramach Szczytu Klimatycznego COP 26 w Glasgow, Przewodnicząca Polskiego panelu globalnej konferencji Climate Law and Governance Day 2019 w ramach Szczytu Klimatycznego COP 26 w Madrycie.

Wiceprzewodnicząca Polskiego komitetu organizacyjnego globalnej konferencji Climate Law and Governance Day 2018 – integralnego wydarzenia Szczytu Klimatycznego COP 24 w Katowicach – zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Za znakomitą jej organizację Uniwersytet Śląski w Katowicach został uhonorowany nagrodę Global Leadership Award.

Jest współautorką wydanych oraz nadchodzących publikacji z obszaru klimatu i nowych technologii w szczególności:

Wydawnictwo NOMOS. Tytuł publikacji: The Future of the Internet and new technologies Law (IGF 2021). Tytuł rozdziału: Eco Smart City method of promoting environmental sustainability and sustainable development in an industralised and digitalized socjety, 2021 r.

Wydawnictwo SPRINGER: Tytuł publikacji: Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Tytuł Rozdziału: Governance for just transitions through the SDGs: national and international perspectives, 2021 r.

Wydawnictwo ROUTLEDGE: Tytuł publikacji: Courage, Contributions & Compliance: Advancing Climate Law and Governance Innovation. Tytuł rozdziału: „Legal Aspects of Achieving the Just Transition” . Prace nad rozdziałem na ukończeniu. Ostateczny termin oddania wrzesień 2021 r.

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: Redaktor i pomysłodawca publikacji na temat „Climate Law and Governance Day 2018 during the United Nations Framework Convention on Climate Change COP 24 – Polish Perspective” Publikacja w całości sfinansowanej przez Śląski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w ramach projektu pod kierownictwem adw. Magdaleny Stryji, 2019 r.

Wydawnictwo Wolters Kluwer Londyn: Employment law in Poland. „Croner-i Human Resources”, 2010 r.

Adw. Magdalena Stryja pełniła również funkcję Kierownik projektu badawczym w Uniwersytecie Śląskim na temat: Dialog Społeczny jako konstytucyjna zasada prawa pracy, a także była członkiem międzynarodowego projektu badawczego Implementation and Enforcement of EU work law in Visegrad Countries.

Adw. Magdalena Stryja prowadzi wykłady z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, zajmuje się prawnymi problemami zmian klimatycznych, w tym prawnymi i społecznymi aspektami Sprawiedliwej Transformacji.

Regularnie organizuje i uczestniczy w licznych krajowych i międzynarodowych kongresach, konferencjach, sympozjach z zakresu ochrony klimatu oraz prawnych aspektów nowych technologii i prawa pracy.

Występowała na światowych konferencjach prawniczych organizowanych przez Uniwersytet Cambridge oraz Centre for International Sustainable Development Law (CISDL)

Jest inicjatorką wielu akcji charytatywnych. W ciągu ostatnich 10 lat zorganizowała 15 wydarzeń i akcji, z których cały dochód został przeznaczony na cele charytatywne.

Jako artysta – muzyk prowadzi również szeroko zakrojoną działalność artystyczną będąc organizatorem lub współorganizatorem wielu koncertów, wystaw, wernisaży.