Ocena dyrektywy azotanowej – trwają konsultacje publiczne

Podziel się tym wpisem:

Do 8 marca 2024 r. trwają konsultacje publiczne w zakresie oceny dyrektywy dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, tzw. dyrektywy azotanowej. Do udziału w konsultacjach serdecznie zachęcamy rolników, organizacje rolnicze, doradców rolnych oraz wszystkie inne zainteresowane strony.

Cele konsultacji

W trakcie oceny przeanalizowane zostaną cele dyrektywy azotanowej w kontekście współczesnych wyzwań związanych z rolnictwem, bezpieczeństwem żywnościowym oraz zmieniającymi się warunkami środowiskowymi i klimatycznymi. Uelastycznienie wymogów dyrektywy azotowanej, chociażby w zakresie stosowania nawozów, do ciągle zmieniających się warunków klimatycznych jest ważne.

Dlaczego warto wziąć udział w konsultacjach?

Konsultacje są szansą dla wszystkich, którzy chcą, aby ich głos został usłyszany. Aby opinia rolników ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej była uwzględniona w przygotowywanych przez Komisję Europejską wnioskach, w konsultacjach powinny wziąć udział wszystkie zainteresowane strony.

Szczegóły

Więcej informacji, w tym kwestionariusz, w którym można odpowiedzieć na pytania i przekazać swoją opinię na temat dyrektywy azotanowej, można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14051-Ochrona-wod-przed-zanieczyszczeniami-powodowanymi-przez-azotany-pochodzenia-rolniczego-ocena_pl.

Podstawa prawna

Dyrektywa z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG), tzw. dyrektywa azotanowa (Dz.U.UE L.1991.375.1).

Źródło, zdjęcie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ocena-dyrektywy-azotanowej–trwaja-konsultacje-publiczne/TT