Forum Czystego Powietrza

Podziel się tym wpisem:

Ze względu na zanieczyszczenie powietrza, w Polsce każdego roku umiera przedwcześnie ponad 40 tys. osób. Poprawa jakości powietrza jest już wyzwaniem cywilizacyjnym, dlatego chcemy zintensyfikować wsparcie państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w tym obszarze – mówiła minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska podczas Forum Czystego Powietrza, którego inauguracja odbyła się 22 lutego 2024 r. w Warszawie.

Podczas tegorocznego Forum Czystego Powietrza, minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska opowiedziała o rozwiązaniach, jakie we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są aktualnie wprowadzane do programów rządowych. Zmiany mają poprawić efektywność programów, a w ostatecznym rozrachunku – zmniejszyć ilość zanieczyszczeń w powietrzu.

Pierwszą decyzją, jaką podjęłam we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, było objęcie certyfikacją pomp ciepła, które są instalowane i dotowane w Polsce. Musimy pamiętać, że instalowanie nieefektywnych pomp ciepła nie rozwiązuje problemu, bo może i zamykamy kopciucha, ale narażamy obywateli na ogromne rachunki. W celu poprawy jakości powietrza, państwo powinno wdrażać programy najwyższej jakości w oparciu o najlepsze, sprawdzone i certyfikowane technologie

– podkreśliła szefowa resortu klimatu i środowiska.

Państwo ma też obowiązek edukowania obywateli i powinno robić to z należytą starannością, zwłaszcza gdy na proces przeznacza pieniądze publiczne i środki europejskie. Dotacje na pompy ciepła nie powinny być przyznawane do domów bez termomodernizacji. Narażanie obywateli na wysokie rachunki przez nieodpowiednią kolejność działań podważa zaufanie do państwa, przez co programy – zarówno te realizowane przez samorządy, jak i NFOŚiGW – mogą spotkać się później z mniejszym zainteresowaniem

– dodała.

Jak wskazała minister klimatu i środowiska, oprócz tzw. kopciuchów, istotnym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest także transport.

20 lutego 2024 r. ogłosiliśmy nowe programy, które będą wdrażane w ramach Funduszu Modernizacyjnego w celu wsparcia budowy lub rozbudowy ogólnodostępnej stacji ładowania dla transportu ciężkiego oraz wsparcia w zakresie rozbudowy floty pojazdów zeroemisyjnych dla przedsiębiorców. Trzecim wyzwaniem, kluczowym z punktu widzenia samorządów, jest wsparcie miast (powyżej 100 tys.) w zakresie wymiany taboru autobusowego na nisko- i zeroemisyjny. To jeden z kamieni milowych, do którego zobowiązali się nasi poprzednicy. To jednak jest też kierunek, który samorządowcy wdrażają oddolnie, nawet w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców, i oczekują w tym zakresie pomocy od państwa. My także liczymy na współpracę w tym obszarze: na dobre partnerstwo i skuteczne wykorzystywanie środków, które będziemy w kolejnych miesiącach uruchamiać

– zauważyła minister Paulina Hennig-Kloska.

Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/minister-paulina-hennig-kloska-uczestniczyla-w-inauguracji-forum-czystego-powietrza/TT

Zdjęcie: pexels