Podpisano porozumienie o współpracy w dziedzinie energii

Podziel się tym wpisem:

Wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego, a także odbudowa zasobów naturalnych oraz elementów flory i fauny Ukrainy oraz kwestia rozpoczęcia negocjacji dwustronnej umowy dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym – to tematy rozmów Minister Klimatu i Środowiska Pauliny Hennig-Kloski, wiceministrów Mikołaja Dorożały i Macieja Bando z Ministrem Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz Wiceministrem Energetyki Ukrainy. W trakcie spotkań z przedstawicielami strony ukraińskiej, które odbyły się 28 marca 2024 r. w siedzibie resortu, podpisano porozumienie o współpracy polsko-ukraińskiej w dziedzinie energii (tzw. Memorandum of Understanding).

W rozmowach podkreślono, że rosyjska agresja na Ukrainę stanowi katastrofę humanitarną i ekologiczną, która powoduje znaczne szkody w środowisku Ukrainy, a także zagraża zniszczeniem zasobów naturalnych oraz elementów flory i fauny Ukrainy.

Strona polska  zapewniła ponadto o gotowości do wsparcia Ukrainy w zakresie odbudowy ekologicznej i likwidacji szkód środowiskowych.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest gotowa podzielić się z Ukrainą rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi szkód w środowisku oraz wesprzeć ją w zakresie szacowania szkód środowiskowych, a w przyszłości – w domaganiu się od Federacji Rosyjskiej rekompensat materialnych za szkody, które niewątpliwie są znaczne i dotyczą nas wszystkich

– powiedział wiceminister Mikołaj Dorożała.

Współpraca w dziedzinie energii

Jak zapewniła minister Paulina Hennig-Kloska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska będzie nadal udzielać niezbędnego wsparcia Ukrainie i pomocy w kwestii naprawy uszkodzonej infrastruktury energetycznej i awaryjnych dostaw energii, w związku ze zniszczeniami spowodowanymi rosyjskimi atakami na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Strona polska wyraziła ponadto gotowość do dalszej współpracy w sektorze energetycznym, w tym na rzecz zwiększenia samowystarczalności energetycznej obu państw.

Podpisywane dziś Memorandum of Understanding odzwierciedla obszary wzajemnego zainteresowania współpracą w sektorze energetycznym i nakreśla kierunki dalszych prac

– powiedziała minister Paulina Hennig-Kloska.

Jesteśmy gotowi dzielić się wiedzą na temat skutecznych sposobów przeprowadzania sprawiedliwej transformacji oraz dostosowania prawodawstwa krajowego w ukraińskim sektorze energetycznym do przepisów UE i praktyk międzynarodowych

– dodała.

Spotkania odbyły się w ramach polsko-ukraińskich konsultacji międzyrządowych pod współprzewodnictwem premierów Polski i Ukrainy. Stronę ukraińską w rozmowach reprezentowali Rusłan Strilets, Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy, oraz Wiceminister Yevhenii Fedorenko, a także Mykoła Kolesnyk, Wiceminister Energetyki Ukrainy. W spotkaniach udział wzięli ponadto Główny Konserwator Przyrody, Wiceminister Mikołaj Dorożała, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Wiceminister Maciej Bando, i Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Piotr Otawski.

Źródło, zdjęcie: https://www.gov.pl/web/klimat/wzmacniamy-relacje-z-ukraina-podpisano-porozumienie-o-wspolpracy-w-dziedzinie-energii/X