Nowa era dialogu i innowacji na 39. Konferencji EuroPOWER & 9. OZE POWER

Podziel się tym wpisem:

Minister przemysłu Marzena Czarnecka wystąpiła w czwartek 18 kwietnia 2024 r. na otwarciu 39. Konferencji Energetycznej EuroPOWER & 9. OZE POWER w Warszawie, inaugurując debatę pod hasłem „Transformacja energetyczna a rozwój gospodarczy w Polsce: Wyzwania i perspektywy”.

EuroPOWER jest ważną platformą dialogu i konsultacji społecznych przedstawicieli rządu ze wszystkimi kluczowymi reprezentantami sektora energetycznego w Polsce. Kongres skupia najważniejszych menedżerów, polityków, ekspertów, ludzi nauki, członków izb gospodarczych i stowarzyszeń branżowych oraz media.

Debatę inauguracyjną poświęcono transformacji energetycznej w kontekście rozwoju gospodarczego w Polsce. Wśród omawianych zagadnień były m.in.: kształt polityki energetycznej Polski do 2040 r., rozwój energetyki jądrowej, przejście na niskoemisyjną gospodarkę, dialog sektorów publicznego z prywatnym dla zrównoważonego rozwoju, wsparcie dla gospodarki w transformacji, efektywne wykorzystanie środków z KPO, bezpieczeństwo energetyczne i in.

W kolejnych blokach dwudniowego kongresu dyskutowano też o strategiach i innowacjach w zakresie OZE w Polsce i Europie Środkowej, o rozwoju krajowych sieci dystrybucyjnych. Poruszono problemy projektów SMR w energetyce jądrowej oraz kwestię przygotowania kadr i zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania reaktorów. Program kongresu przewidywał też udział liderów młodego pokolenia z prezentacją ich postrzegania energetyki jutra. Eksperci wypowiadali się nt. źródeł kapitału i efektywności finansowania przemian sektora, wpływie regulacji i polityki publicznej na atrakcyjność inwestycji energetycznych. Analizowano rolę danych w zarządzaniu zasobami i monitorowaniu wydajności, mówiono o budowie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) i cyberzagrożeniach w energetyce. Osobny blok poświęcono przemianom w ciepłownictwie, rozważano też aspekty wykorzystania biogazu jako stabilnego zielonego źródła. Koncentrowano się również na trendach energetyki wiatrowej w Polsce, na zielonej komunikacji i elektromobilności (w tym na barierach w procesie elektryfikacji transportu).

https://konferencjaeuropower.pl/

Źródło: MP

Zdjęcie: pixabay