Gazociąg Polska-Litwa (GIPL) uruchomiony – Kolejny krok dla inicjatywy Trójmorza

Podziel się tym wpisem:

Dziś oddany do użytku został gazociąg Polska-Litwa, czyli transgraniczny interkonektor łączący systemy przesyłowe gazu Polski i Litwy. Umożliwi on również przesył gazu do Łotwy i Estonii. To strategicznie istotne połączenie infrastruktury gazowej jest ważnym krokiem dla inicjatywy Trójmorza i Unii Europejskiej.

Koszt inwestycji wyniósł ok. 500 milionów euro. Operatorem projektu są polski GAZ-SYSTEM S.A. i litewski AB Amber Grid. Interkonektor ma 522 km długości i łączy tłocznię Rembelszczyzna w woj. mazowieckim z tłocznią Jauniūnai na Litwie. 

Jednym z najważniejszych skutków połączenia systemów przesyłowych gazu ziemnego Polski i Litwy jest wyeliminowanie tzw. „wyspy energetycznej”, jakimi do tej były pory państwa bałtyckie, będąc uzależnionymi od dostaw gazu z kierunku wschodniego. Połączenie GIPL jest zintegrowaniem państw bałtyckich z jednolitym rynkiem gazu w UE, a także pośrednim ich podłączeniem do rynku globalnego poprzez Terminal LNG w Świnoujściu. Z uwagi na istotność GIPL, Komisja Europejska przyznała inwestycji status „Project of Common Interest” (Projektu o znaczeniu wspólnotowym).

Rosyjska agresja na Ukrainę jako naruszenie architektury bezpieczeństwa, również energetycznego – czego dowodem jest niezgodne z umową wyłączenie przez Gazprom przesyłu gazu do Polski gazociągiem jamalskim – unaocznia istotność GIPL jako inwestycji dywersyfikującej i zwiększającej bezpieczeństwo dostaw gazu dla naszych państw. Projekt ten zwiększy również gazyfikację północno-wschodnich regionów Polski, a co za tym idzie – ich konkurencyjność.

GIPL jest zatem wielostronnie korzystnym projektem, integrującym infrastrukturę newralgiczną dla prawidłowego funkcjonowania naczynia połączonego państwo-gospodarka, i zwiększającym powiązania pomiędzy regionami Trójmorza. Ma on więc niebagatelny wkład w rozwój inicjatywy wpisującej się w polską rację stanu.