Polityka klimatyczna: Zielony Ład do korekty – Nr 3 kwartalnika Analizy Międzynarodowe już dostępny!

Podziel się tym wpisem:
Fundacja GreenLab jest partnerem merytorycznym nr 3 kwartalnika Analizy Międzynarodowe, redagowanego przez prof. Tomasza Grzegorza Grosse.

Tematem przewodnim trzeciego numeru Analiz Międzynarodowych jest kryzys energetyczny wywołany przez agresję rosyjską na Ukrainę w lutym 2022 roku. Wybitni specjaliści zastanawiają się w tym kontekście nad unijnym Zielonym Ładem. Dotychczasowa polityka klimatyczna i energetyczna UE spowodowała, że cała wspólnota stała się głęboko zależna od rosyjskich surowców, a tym samym wojna na Ukrainie w dramatyczny sposób zwiększyła koszty tej polityki w sytuacji kryzysu energetycznego. Bruksela odpowiedziała na ten kryzys dążąc do stopniowej dywersyfikacji źródeł rosyjskich. Pojawiły się też postulaty wprowadzenia w niektórych państwach członkowskich pułapów cenowych dla energii dla odbiorców końcowych. Niemniej kryzys energetyczny w Europie wywołany przez Federację Rosyjską zmusza do rewizji wcześniejszej polityki. W numerze zastanawiamy się w gronie wybitnych specjalistów nad tymi strategicznymi wyzwaniami. 

Oprócz tego w numerze znalazło się kilka innych ciekawych tekstów, m.in. poruszających tematykę rywalizacji amerykańsko – chińskiej, współpracy między partiami konserwatywnymi w UE, polityki zagranicznej Turcji, sytuacji strategicznej w Kazachstanie. Wszystkie autorstwa znanych i cenionych analityków i naukowców. 

Zapraszamy do lektury na stronie bądź pobrania pliku pdf numeru!

Artykuł pt. „Przewartościowanie polityki energetycznej UE i Polski w dobie inwazji Rosji na Ukrainę”, autorstwa Pawła Pikusa, a także „NATO: zmiany klimatyczne a bezpieczeństwo” autorstwa Dominika P. Jankowskiego, wydane na łamach nr 3 kwartalnika Analizy Międzynarodowe, zostały przygotowane na zlecenie Fundacji GreenLab i w całości sfinansowane ze środków programu NOWE FIO.

Zespół Fundacji GreenLab